بلاگ
ماموریت برند - اجزای برندبوک
برند
سپیده قاسمی

ماموریت برند چیست؟

چگونه در چند جمله کوتاه می توان تمام اهداف و تأثیرات برند خود را خلاصه کنیم؟ ماموریت برند با هماهنگی اجزای برند بوک این امکان

مطالعه بیشتر »
شخصیت برند
برند
سپیده قاسمی

شخصیت برند

شخصیت سازی برند نقشی اساسی در توسعه و حفظ برند های قوی دارد در پاسخ به این سوال که شخصیت برند چیست؟ باید گفت مجموعه

مطالعه بیشتر »
هویت بصری برند و اجزای برند بوک
برند
سپیده قاسمی

هویت بصری برند

در این مورد که برند بوک چیست؟ در مقاله های پیشین صحبت کردیم و در بررسی اجزای آن به هویت بصری برند به عنوان یک عنصر اساسی

مطالعه بیشتر »